اخبار دانشگاه
همایش ها
رویداد ها
بيشتر
 
.
 
تسهیلات جدید شهریه برای دانشجویان ، کل شهریه بصورت وام
 
عضویت در سامانه 4060
 
زمانی رئیس دانشگاه پیام نور رودان
 
سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی
 
 
 
 
 
 
آموزش
مالی و اداری
رشته های تحصیلی
روابط عمومی
بيشتر
برنامه کلاسی